Nieformalna grupa walcząca o poszanowanie prawa do życia i wolności wszystkich zwierząt oraz ich naturalnego środowiska.

poniedziałek, 16 maja 2016

VIII edycja Toruńskiego Tygodnia Weganizmu....
VIII edycja Toruńskiego Tygodnia Weganizmu pod hasłem POWSTAW SIĘ NA ICH MIEJSCU”

23-29 MAJA TORUŃ


23 maja godz. 18:00 Labsen CSW W. Gen. Władysława Sikorskiego 13

Antydyskryminacja krzyżowa. Kiedy weganin chce zakazać aborcji, kiedy feministka zjada zwierzęta” – Beata Bielska

Beata Bielska, doktorantka w Zakładzie Badań Kultury Instytutu Socjologii UMK w Toruniu, absolwentka socjologii na UMK. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat ruchu społecznego mniejszości seksualnych w Polsce. Organizatorka Żywej Biblioteki w Toruniu. Aktywistka – działa m. in. w Stowarzyszeniu na rzecz osób LGBTQ „Pracownia Różnorodności”. Posiada wieloletnie doświadczenie badawcze, przez 8 lat aktywnie działa w Zespole Realizacji Badań IS UMK „Pryzmat”, uczestniczyła w wielu naukowych i komercyjnych projektach z zakresu badań społecznych i marketingowych, w tym w projekcie Polskiej Akademii Nauk „Rodziny z wyboru” na temat tęczowych rodzin. Feministka, rowerzystka miejska, kociara, weganka. bielska.beata@wp.pl

24 maja godz. 18:00 Dom Muz ul. Podmurna 1/3

Transgeneza- przyszłość czy inwazja?- Xavier Bayle, humanista, aktywista na rzecz praw zwierząt, ekolog

Co łączy organizmy modyfikowane genetycznie z prawami zwierząt i ruchem ekologicznym? Czy rzeczywiście GMO to przyszłość i nadzieja dla żywności przeznaczonej dla naszego gatunku?
Konsekwencje społeczne, polityczne i ekonomiczne, jakie niesie ze sobą dla teraźniejszości i przyszłości społeczeństwa ingerencja w materiał genetyczny. Fakty i mity poddane pod debatę.


25 maja godz. 18:30 Sala 1 Collegium Minus UMK („Harmonijka") ul. Fosa Staromiejska 1a

Debata Feminizm i prawa zwierząt” (dr Katarzyna Lewandowska, Beata Bielska i dr Małgorzata Jankowska)

Suki w sztuce
Punktem wyjścia mojego wystąpienia „ Suki w sztuce” jest performens wykonany przez Reginę Jose Galindo – współczesną gwatemalską artystkę, która nożem wycina na swoim udzie słowo Perra, oznaczające w języku hiszpańskim sukę. W kontekście maczowskiej kultury artystka wyraźnie wskazuje na uprzedmiotowienie kobiety, ‘sukowatość’ odbiera jej żeńską podmiotowość. Zezwierzęcona kobieta tym samym całkowicie zostaje podporządkowana swojemu właścicielowi. I jest nim zawsze mężczyzna. Ta perspektywa najbardziej dotykająca aspektu społecznego otwiera przeciwstawną interpretację określenia ‘suka’. Otóż Suka to wolna kobieta, bez kulturowego gorsetu, dakini biegająca boso po bagnach. To chrząkająca maciora pełna magii, chtonicznych sił, nieokiełznana bogini wielka, biała, krągła, locha o macierzyńskich cechach. Przez tradycyjną idee esencjalistyczną można przyjrzeć się tego typu wizualnym przedstawieniom w sztuce współczesnej. Następną perspektywą, sprowokowaną przez poprzednią jest zastosowanie idei konstrukcjonistycznej dla opisu działań artystek, które rozmontowują dotychczasowy konstrukt myślowy, dwubiegunowo dzielący rzeczywistość. Pomiędzy plusem i minusem usytuowane są niezwykle ciekawe tożsamości, hybrydalne, inne, ludzkie i nieludzkie, ujęte przez Rosi Braidotti w figurę podmiotu nomadycznego.
DR KATARZYNA LEWANDOWSKA (Katedra Historii Sztuki i Kultury UMK / Gender Studies Instytut Filozofii/ UMK / ASP w Gdańsku), historyczka sztuki, feministka, kuratorka, działaczka na rzecz praw zwierząt i wykluczonych. W badaniach skupia się na poszukiwaniu cielesności w sztuce współczesnej, wykorzystując dyskurs filozofii feministycznej. Zainteresowana sztuką zaangażowaną, która wchodzi w krytyczny dyskurs z władzą. Badaczka zajmuje się także motywami kobiecości w sztuce tybetańskiej. Autorka otwartego cyklu wystaw: FEMININE i ANARCHIA.

Sposoby wykorzystania zwierząt we współczesnych praktykach artystycznych.

Tematem wystąpienia będzie zagadnienie obecności zwierząt w praktykach artystycznych oraz sposoby ich funkcjonowania w galeriach sztuki i instytucjach artystycznych. Zainteresowanie artystów zwierzętami jest coraz bardziej widoczne i zaskakujące, wychodząc daleko poza dotąd znane praktyki artystyczne, kuratorskie i wystawiennicze, daleko poza relacje jakie do tej pory w obszarze sztuki człowiek ustanawiał z samym sobą i drugim człowiekiem.
Przede wszystkim zwierzęta w sztuce używane są wbrew własnej woli i naturze a podążając za myślą Gary L. Francione, dla którego zwierzęta (tak samo jak ludzie) nie są rzeczami i nie mogą należeć do dóbr posiadanych przez kogokolwiek, należałoby przyjąć całkowity zakaz "wykorzystywania ich do cudzych celów", w tym także, czy przede wszystkim do celów artystycznych.
Na podstawie wybranych przykładów projektów artystycznych przedstawię cele, funkcje i sposoby obecności zwierząt w sztuce, wskazując konieczność ponownego przemyślenia wyborów dokonywanych przez współczesnych artystów i artystki.
Małgorzata Jankowska - adiunkt w Zakładzie Historii Sztuki Nowoczesnej, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prowadzi zajęcia z zakresu historii i teorii sztuki współczesnej oraz nowych mediów. Autorka książki Wideo, wideo instalacja, wideo performance w Polsce w latach 1974 – 1994 (Warszawa 2004) a także tekstów krytycznych i teoretycznych poświęconych sztuce współczesnej. Członek Polskiej sekcji AICA, wice prezes Fundacji Artystyczno- Badawczej om - organizmy i maszyny w kulturze.

26 maja godz. 17:00 Kulturhauz ul. Poniatowskiego 5/2

Kuchnia Społeczna

Przygotuj swoją potrawę w 100 % roślinną i dołącz do uczty. Szwedzki stół. Dla tych, którzy nie chcą gotować- wstęp 10 zł.

27 maja godz. 18:00 Dom Muz ul. Podmurna 1/3
Zwierzęta jako podmioty polityki. Koncepcja zoopolis i jej krytyka” - Dariusz Gzyra

Interesy zwierząt pozaludzkich były i są w ramach filozofii politycznej niedostrzegane i bagatelizowane. Rozpoznanie przez współczesną naukę oraz – w coraz większym stopniu – etykę, podmiotowości i podatności na krzywdę wielu zwierząt, nie idzie w parze z uznaniem ich za coś więcej niż drugorzędny przedmiot polityki. W ostatnich latach pojawiły się jednak nowe koncepcje podkreślające podmiotowość i sprawczość polityczną zwierząt pozaludzkich. Jedną z nich jest koncepcja zoopolis Sue Donaldson i Willa Kymlicki, wyrażona najpełniej w książce Zoopolis; A Political Theory of Animal Rights. Niesie ona postulat stosowania do tych zwierząt kategorii polityczno-prawnych, określających dotychczas wyłącznie status ludzi: obywatelstwa, rezydentury i suwerenności. Wspominając wcześniejsze próby upolitycznienia problemu zwierzęcej krzywdy, prześledzę główne założenia koncepcji zoopolis i podsumuję jej dotychczasową krytykę.

Polecane lektury:
  1. A. Taylor, An Interview with Sue Donaldson and Will Kymlicka, “Between the Species”, Volume 17, Issue 1, 2014. http://digitalcommons.calpoly.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2047&context=bts
  2. S. Donaldson, W. Kymlicka, Zoopolis: A Political Theory of Animal Rights: An Overview.
https://www.academia.edu/2394382/Sue_Donaldson_and_Will_Kymlicka_Zoopolis_A_Political_Theory_of_Animal_Rights_An_Overview
  1. T. Milligan, The Political Turn in Animal Rights, “Politics And Animals”, 1(1) 2015, s. 6-15.
http://journals.lub.lu.se/index.php/pa/article/view/13512

Dariusz Gzyra
Działacz społeczny, publicysta. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, doktorant w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Członek Polskiego Towarzystwa Etycznego, a także Laboratorium Animal Studies – Trzecia Kultura (LAS-TK) przy Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego. Autor ponad 20 artykułów w recenzowanych monografiach oraz czasopismach naukowych, uczestnik kilkunastu konferencji krajowych i międzynarodowych. Weganin od 1999 roku. Kontakt: http://gzyra.net

28 maja godz. 12:00 Pod Pomnikiem Kopernikiem

Happening „Postaw się na ich miejscu”

Zapraszamy!


29 maja godz. 15:00 Kulturhauz ul. Poniatowskiego 5/2


Dżem session” (czyli słodycze po wegańsku- przyjdź z apetytem na słodkości)

Warsztat promujący etyczne traktowanie zwierząt.

Zapraszamy dzieci do wzięcia udziału w warsztacie „W obronie zwierząt, czyli jak uczyć dzieci empatii”. Celem zajęć jest uwrażliwienie dzieci na los zwierząt oraz zmotywowanie ich do podejmowania aktywnych działań, do bycia odpowiedzialnym za ich sytuacje.
W ramach zajęć będziemy zdobywać wiedzę poprzez zabawę i aktywne uczestnictwo. Będzie ciekawie, by nikt się nie nudził.
Spotykamy się 29 maja w niedzielę w Kulturhauz. Zajęcia trwają 60 minut.
Koszt warsztatów jest bezpłatny.
Osoby zainteresowane proszę o kontakt mailowy g_szymborska@op.pl
Zapiszcie w kalendarzu i nie przegapcie!

Mgr Małgorzata Zalewska
Filozofka, etyczka, feministka.
W wolnych chwilach pisze i ćwiczy jogę. Na co dzień cieszy się życiem.
Optymistka, kociara, wegetarianka.
Jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – Instytutu Filozofii w Toruniu i podyplomowych Gender Studies przy UMK. Specjalizuje się w edukacji etycznej. Pracuje, jako nauczycielka etyki w toruńskich szkołach.
Współtworzy portal Etyka w Szkole www.etykawszkole.HYPERLINK "http://www.etykawszkole.pl/"pl . Pisze do „Nieco-Dziennika Etycznego”- miesięcznika, stworzonego przez i dla miłośników etyki, jako przedmiotu i jako filozofii życia codziennego. http://robila.overblog.com/2015/08/nieco-dziennik-etyczny-numer-1.html
Związana z organizacją pozarządową Polską Akcją Humanitarną, z którą współpracuje, jako edukatorka Edukacji Globalnej. http://www.pah.org.pl/


Od początku swojej działalności edukacyjnej bliskie są jej idee humanitarnej ochrony zwierząt i oprócz działań edukacyjnych, prowadzi również czynne działania na rzecz potrzebujących istot. Działa, walcząc o przestrzeganie praw zwierząt i poszanowania ich życia, o poprawę ich losu. Wspiera inicjatywy mające na celu pomoc zwierzętom. Promując wegetariański styl życia stara się o zwiększenie świadomości konsumenckiej i społecznej. Walczy o polepszenie sytuacji zwierząt występując przeciwko wszelkim formom cierpienia, do którego przyczynia się człowiek. Tym samym nie zgadza się z wykorzystywaniem zwierząt w celach rozrywkowych, przemysłowych, naukowych i z jakąkolwiek inną formą uprzedmiotawiania stworzeń zdolnych do odczuwania.
Wybiera różne sposoby działania, ale zawsze w ich centrum jest dobro wszystkich żywych istot.
Bliska jest jej edukacja promująca pozytywne postawy wobec zwierząt w budowaniu wrażliwości u dzieci.


https://www.facebook.com/events/271364549866806/